Over DFS

DFS is een bedrijf dat is gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van brandveiligheidsadvies, -onderzoek en Fire Safety Engineering (FSE), duurzaam bouwenen milieutechniek  Op basis van onze brede marktkennis en vakinhoudelijke expertise ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij het oplossen van vraagstukken die in veel gevallen specialsitische kennis en know-how vereisen. Wij beperken ons daarbij niet alleen tot het leveren van adviezen. Nauwe betrokkenheid, resultaatgericht denken en sterke, soms niet alledaagse oplossingen maken DFS een prettige en effectieve partner op het gebied van safety en security aspecten..

Het succes van ons bureau komt voort uit de kennis, kunde en inzet van onze medewerkers. Stuk voor stuk professionals met jarenlange ervaring in bedrijfsleven en overheids(brandweer)organisaties. Bijna zonder uitzondering beschikken zij over praktische (brandweer)ervaring. Hierdoor kunnen zij zich snel inleven in de voorgelegde problematiek. Hun instelling is integer en onafhankelijk, maar altijd zeer betrokken bij u, uw organisatie en de gemaakte afspraken.

Ervaringen En Specialisaties

Bedrijfsleven

In alle sectoren van het bedrijfsleven voert DFS opdrachten uit. We hebben o.a. ervaring in de petrochemische procesindustrie, handel, transport, (chemische) opslag, vastgoed, financiële- en zakelijke dienstverlening. datacenters en vuurwerkopslag. De opdrachten variëren van bouwplantoetsing (omgevingsvergunning) en het geven van advies tot de certificering en oplevering van een brandveilig gebouw onder het zogenaamde BGB certificaat (Kiwa erkend).

Overheid en non-profit

De non-profit sector vraagt om een specifieke aanpak. De ervaring van DFS strekt zich uit van gemeentehuizen en ministeries tot onder andere musea, onderwijsinstellingen en instellingen in de gezondheidszorg.

Internationaal

DFS heeft ook internationale ervaring, zowel in het Caribisch gebied als in het midden oosten

Kenmerken Van Onze Dienstverlening

Onafhankelijkheid

Onze advieswerkzaamheden verrichten wij vanuit een zelfstandige en onafhankelijke positie, zonder relaties met andere aan het advieswerk, uitvoering of anderszins gerelateerde vormen van dienstverlening.

Objectiviteit in ons werk is daardoor gewaarborgd.


Resultaatgericht

Vanuit onze jarenlange ervaring en deskundigheid, kunnen wij complexe vraagstukken of problematiek doorgronden, deze creatief benaderen en resultaatgericht oplossen. Onze resultaatgerichtheid begint al bij de start van een opdracht, wanneer we met de opdrachtgever het te behalen resultaat vaststellen. In specifieke gevallen verbinden wij ons aan het beoogde te behalen resultaat door gezamenlijk risico te dragen met de klant.


Onconventioneel

Wij kennen geen standaardopdrachten en -oplossingen. Onze professionals durven onorthodox te zijn in hun advies en aanpak, als dat tot de beste oplossing of het beoogde resultaat leidt.

Advisering

Advisering

DFS is gespecialiseerd in een integrale benadering van veiligheid en duurzaamheid.

Wij staan voor oplossingen waarbij uw belangen optimaal worden behartigd met de wettelijke voorschriften als vertrekpunt. Wij kennen geen standaardopdrachten of -oplossingen. Onze professionals durven onorthodox te zijn in hun advies en aanpak, als dat tot de beste oplossing of het beoogde resultaat leidt.

Hierbij wordt niet geschuwd om geavanceerde technieken in te zetten. Technieken die alle vallen binnen het 'modebegrip' o.a. Fire Safety Engineering, met als onderscheidenlijk verschil met onze collega adviesbureaus, dat wij onze medewerkers op (laten) opleiden in Amerika.

Kenmerken

De specifieke kenmerken van onze dienstverlening zijn:
• Onafhankelijkheid;
• Resultaatgerichtheid;
• Onconventioneel en vernieuwend.

Diensten

DFS kent een groot scala aan diensten die ondersteunend zijn bij de advisering inzake de (brand)veiligheid. Hierbij valt te denken aan diensten zoals:

Mogelijke Producten

Brandveiligheidadvisering bestaat uit een zeer groot scala van diverse producten, productonderdelen of samenvoegingen van diverse producten. Het is ondoenlijk alle producten hieronder weer te geven. Toch willen we een zo compleet mogelijk beeld geven van mogelijke producten en/of diensten. Hieronder volgt een limitatieve opsomming:

Referenties

DFS werkt voor middelgrote, grote, nationale-, internationale bedrijven, non-profitorganisaties en overheid. Om u een indruk te geven van werkzaamheden waar wij bij betrokken zijn of zijn geweest, treft u hieronder een selectie aan van enkele van de uitgevoerde projecten in verschillende marktsegmenten:


Advisering

Simulaties en berekeningen

BEVEILIGING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Wij zijn gespecialiseerd in het beveiligen van elektrische voertuigen, scout mobile, elektrische fietsen of andere motorvoertuigen. 
Uit onze praktische onderzoeken op de Twente safety campus, is er aangetoond, dat branden met Lithium accu’s  in voertuigen, welke geparkeerd staan in o.a ondergrondse parkeergarage’s onder controle zijn te houden of zelfs zijn te blussen. Met een gespecialiseerd watermist systeem met een toevoeging van een emulsie zijn deze branden volledig onder controle te krijgen.
 
Op grond hiervan zijn al tien tallen ondergrondse parkeergarages opgeleverd en gecertificeerd volgens het C.C.V schema en voldoen aan artikel 6.32 van het bouwbesluit.
 
Wij zijn graag bereid om dit nader toe te lichten. Bel ons gerust voor informatie hierover.

Dutch Fire Star
KVK 41118529

T 040-2428921
E jvs@dfs-bv.com

Zandzegge 65
5658 BD Eindhoven